ข้อกำหนดและเงื่อนไข
Kinraidee เป็นเพียงผู้ให้บริการระบบในการสั่งอาหารออนไลน์ ความรับผิดชอบต่างๆ ไม่รวมถึงคุณภาพอาหาร ปริมาณ ราคา ซึ่งขึ้นอยู่กับร้านค้าแต่ละแห่ง และไม่รวมถึงปัญหาต่างๆ ในการซื้อขายสินค้าระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย
รายการสินค้าที่สั่งซื้อเสร็จสมบูรณ์แล้ว อาจมีการเปลี่ยนแปลงราคา หรือเมนูอาหาร หากมีเหตุจำเป็น เช่นสินค้าหมด มีการเพิ่ม/แก้ไข เปลี่ยนแปลงรายการอาหารโดยร้านค้า หรือลูกค้าเอง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
Kinraidee จะเก็บข้อมูลส่วนตัวของคุณเป็นความลับ และแสดงข้อมูลของคุณเฉพาะที่จำเป็น ให้กับร้านค้าที่คุณสั่งซื้อสินค้าเท่านั้น
ข้อมูลหรือราคาของสินค้า อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
การสั่งซื้อสินค้า จะสมบูรณ์เมื่อผู้สั่งซื้อสินค้า ได้รับการยืนยันการสั่งซื้อจากผู้ขายแล้วเท่านั้น
การชำระเงินและการจัดส่งสินค้า ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของร้านเป็นผู้กำหนด